UVJETI POSLOVANJA 

1. Opće odredbe 
Ovim Uvjetima poslovanja utvrđuje se odnos između korisnika stranice i vlasnika domene studioaromedica.hr 
 Online kupovina na ovim stranicama nije moguća već se ona odvija isključivo na stranici aromedica.hr ili komunikacijom putem e-pošte ili telefonom između korisnika i vlasnika. Vlasnik domene studioaromedica.hr je Studio Aromedica d.o.o., Strossmayerova 13, Rijeka 51000, OIB: 10875690239. Vlasnik sadržaja na web stranici studioaromedica.hr je Studio Aromedica d.o.o., Strossmayerova 13, Rijeka 51000, OIB: 10875690239.
Korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete poslovanja i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Uvjeta poslovanja. 
Ovi Uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o obveznim odnosima te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu 43. članka ZZP-a.
Korištenjem stranice studioaromedica.hr smatra se da je korisnik upoznat s ovim Uvjetima poslovanja te da ih prihvaća, što je i obavezno prilikom prve prijave u sustav online edukacija. Vlasnik otklanja odgovornost za sva sporna pitanja koja bi mogla proizaći iz razloga što Korisnik stranice nije pročitao Uvjete poslovanja.

2. Ograničenja korištenja, odgovornost i zaštita autorskih prava 
Svi podaci, dokumenti, slike, audio i video zapisi na stranici studioaromedica.hr u vlasništvu su tvrtke Studio Aromedica d.o.o. Isti se ne smiju kopirati, reproducirati, distribuirati, objavljivati ili koristiti na bilo koji drugi način u komercijalne svrhe bez pristanka vlasnika. 
Vlasnik zadržava sva autorska prava na korištenje istih. Vlasnik se u potpunosti odriče odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem internetske stranice studioaromedica.hr ili je na bilo koji način vezana za korištenje iste te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetske stranice. 
Vlasnik je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta poslovanja i sadržaja na stranici studioaromedica.hr 

3. Cijene 

Sve cijene prikazane na stranici studioaromedica.hr izražene su u hrvatskim kunama za krajnjeg korisnika. Vlasnik zadržava pravo izmjene cijena bez prethode obavijesti. 

4. Autorska prava © Copyright Studio Aromedica d.o.o., Strossmayerova 13, Rijeka 51000, OIB: 10875690239. Sva prava pridržana. 
Tekstovi, slike, audio i video datoteke, dokumenti i ostali materijali na stranici studioaromedica.hr zaštićeni su autorskim pravima i drugim oblicima zaštite intelektualnog vlasništva. Navedene objekte nije dopušteno kopirati u svrhu komercijalne upotrebe ili distribucije, niti ih se smije na bilo koji način modificirati ili činiti dostupnima na drugim internetskim stranicama. 
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uvjeta korištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Rijeci. 

5. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA 

Voditelj obrade podataka 
Studio Aromedica d.o.o., Strossmayerova 13, Rijeka 51000, OIB: 10875690239. s registriranim sjedištem u Strossmayerovoj ulici br. 13, 51000 Rijeka, je voditelj obrade vaših osobnih podataka. 

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. 
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom. 

Svrha prikupljanja podataka 
Prodaja online edukacija – za obradu vaše edukacije 
Studio Aromedica d.o.o. će prikupiti osobne podatke, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite proizvod kupljen kod nas, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora. 
Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti. 

Prijenos trećim stranama 
Studio Aromedica d.o.o. ne prenosi vaše osobne podatke trećim stranama. 

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke 
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i tvrtke Studio Aromedica d.o.o.. 

Pristup i izmjena podataka 
Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na web stranici naše Internet trgovine gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na web stranici bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa. 
Korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Studio Aromedica d.o.o. ima pohranjene slanjem upita na email adresu info@aromedica.hr 
Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našoj Internet trgovini s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi. 

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika 
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu info@aromedica.hr i podaci će biti brisani bez odgode osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava. 

Pravo na prigovor 
Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni nam se obratiti na email adresu info@aromedica.hr 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka 
Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i tvrtke Studio Aromedica d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. 

Pravila o postupanju s kolačićima 
Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje, sve u svrhu pružanja što boljeg korisničkog iskustva. 
Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „Slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne dozvolite privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjivani ni obrađivani.

Zadnji puta izmijenjeno: Srijeda, 22. Rujan 2021., 11:07